Acaba ja el teu relat: una llista de 5 premis literaris en català per presentar-te aquest novembre

Enric Valor

Totes aquelles persones que dediquem un temps a l’escriptura arribem en algun moment al dia decisiu en el qual fem públics els nostres textos. Malgrat que la figura del lector implícit estigui ben present en la nostra ment al llarg de tot el procés d’escriptura, enfrontar-se a les seves crítiques no és gens fàcil. Quedem llavors en mans del lector jutge, sigui en forma de familiars, amistats, empreses editores, la crítica literària o algun professor.

En aquest sentit, participar en certàmens literaris pot ser útil per formar-nos una opinió de quina és la percepció dels nostres relats entre un públic més o menys experimentat i amb trajectòria, i pot esdevenir un impuls a l’hora d’entrar en contacte amb altres escriptors, representants editorials i demés membres del sector.

Si us sentiu preparades, des de d’El Gargot , escriptura, creació i difusió literària, us volem animar a participar en alguns dels premis que a hores d’ara tenen obert el període d’inscripció i gaudixen d’un cert prestigi. Presenteu-vos-hi ben ràpid, perquè els terminis estanquen durant aquest mes de novembre.

 

PREMI DOCUMENTA

El premi Documenta, organitzat per aquesta llibreria barcelonina, està destinat a autores i autors menors de 35 anys. El termini finalitza el dia 25 d’aquest mes de novembre i la dotació al primer premi és de 5.000 euros, a més de la publicació de l’obra. Accepta textos en prosa, originals i inèdits, siguen novel·la, relat de viatges, etc., excepte assaig. L’extensió mínima demanada són 100 fulls DIN A4. Els treballs s’han de presentar per quintuplicat i clarament llegibles, mecanografiats a doble espai i per una sola cara, cosits o relligats i amb el nom, la data de naixement i l’adreça de l’autor o, en el seu cas, el pseudònim. A la primera plana es farà constar la cita “Premi Documenta 2013”.

 

XXI PREMIS MERCÈ RODOREDA

Els premis Mercè Rodoreda compleixen el seu XXI aniversari amb aquesta edició. En aquest premi només poden participar-hi dones i el tema és lliure. La dotació per al primer premi és de 1.000 euros, a més de la publicació de l’obra. Els relats han de ser inèdits, d’una extensió de 6 a 12 fulls DIN A4 (sense superar els 2.200 caràcters per pàgina). Les obres s’hauran de lliurar per correu abans del dia 30 de novembre, 7 còpies en paper i una en suport digital i format WORD. En un altre sobre s’inclouran les dades personals i el títol de l’obra. Les participants ho hauran d’enviar al Registre de l’Ajuntament de Molins de Rei, a pl. Catalunya 2, 08750, Molins de Rei. Aquest ajuntament, amb el suport de l’Institut Català de Dones de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, organitza el certàmen.

 

XIX PREMI ENRIC VALOR

El XIX Premi Enric Valor de novel·la, organitzat per la Diputació d’Alacant, és un dels millors dotats econòmicament, amb un total de 17.000 euros lliurats al guanyador/a. Podran concórrer a aquest premi amb novel·les originals i inèdites, de tema lliure, no premiades en altres concursos, escrites en català. Cal presentar el treball per triplicat, mecanografiat, escrit a doble espai i per una o ambdues cares, amb la grandària de lletra Times New Roman del número 12, d’extensió no inferior a 150 fulls ni superior a 250 fulls, del tipus DIN A4, que hauran de contenir almenys 25 línies per full i més de 60 caràcters per línia. L’obra també es podrà presentar en format digital (pdf). El termini finalitza el dia 30 d’aquest mes.

 

BECA EMILI TEIXIDOR

Finalment, i fins dia 14 de desembre, podeu optar a la Beca Emilit Teixidor a un projecte literari de ficció en Llengua catalana, presentant el pla de l’obra junt a un fragment tan extens com sigui possible i un currículum. Els i les sol·licitants han d’incloure una declaració que acrediti que no han demanat cap altra ajuda o subvenció per a la mateixa obra, que no tenen compromesos els drets d’edició i que no han publicat amb anterioritat cap obra literària ni tenen previst fer-ho abans de la concessió de la beca. Les sol·licituds s’adreçaran per quintuplicat a Columna Edicions, Llibres i Comunicació, S.A.U, carrer Pedro i Pons, 9-11, planta 11, 08034 Barcelona. L’autor/a es compromet a cedir a Columna Edicions, en exclusiva, amb caràcter mundial i durant un període de 15 anys, tots els drets d’explotació de l’obra i de totes les modalitats d’edició. La dotació és de 5.000 euros.

Anuncis