Cursos 2016/2017

 

1. Escriptura creativa

Durada: 3 mesos // Preu: 150€

OBJECTIUS

Aquest és un curs tipus taller d’iniciació a l’escriptura narrativa, apte per a tots els públics. Treballarem la tècnica mentre deixem que cada alumne faci el seu camí en la recerca del seu estil literari propi. Mitjançant la pràctica manual, la posada en comú d’idees, la crítica  de llibres i l’autocrítica literària, intentarem donar als assistents les eines per comunicar a través del llenguatge i escriure de forma creativa. Es tracta d’una iniciació necessària al món de l’escriptura i la literatura per, després, endinsar-se en gèneres com el conte, la novel·la, l’assaig o la biografia, entre d’altres.

PROGRAMA

 1. Reflexions prèvies sobre el concepte de literatura i escriptura.
 2. Problemàtica dels gèneres. El nostre punt de partida: la narrativa.
 3. Conceptes bàsics: Coherència, cohesió, fil conductor.
 4. Comencem a crear una història.
  • Qüestions prèvies. Des d’on es narra la història? Intervenció i nivells de subjectivitat.
  • Història, eix temàtic i motius secundaris. Tipus d’estructura.
  • L’espai.
  • El temps.
  • Personatges.
  • Discurs. Com es narra la història?
  • El llenguatge.
 5. Altres mecanismes. L’intriga. Distanciament. Ús de l’autor implícit.
 6. Construcció d’un relat propi
* Al llarg de tot el curs es realitzaran de manera continuada comentaris de textos, relats i fragments d’obres clàssiques i contemporànies. La bibliografia necessària per seguir les explicacions del curs d’escriptura creativa a l’Escola El Gargot serà facilitada als i les alumnes a l’inici de l’activitat docent.

 

2. Microrrelats

Durada: 1 mes // Preu: 70€

OBJECTIUS

Al llarg d’aquest curs taller de realitzarem una aproximació al subgènere narratiu del Microrrelat i tractarem de posar enpràctica les tècniques per crear aquest tipus de textos. La densitat expressiva, l’exactitud semàntica i laintenssitat dramàtica són fonamentals a l’hora de plantejar un microrrelat. L’objectiu és capacitar l’alumne a nivell narratiu i dotar-lo de les eines bàsiques de treball en aquest àmbit de l’escriptura i la literatura creativa.

PROGRAMA

 1. Orígens del concepte: Què entenem per microrrelat? Diferències i similituds.
 2. Aproximacions i exemples. Anàlisi i deconstrucció de textos de Borges, Monterroso, Cortázar o
 3. Poniatowska.
 4. Tècniques i mecanismes.
  • La importància del tema i la situació marc.
  • El narrador i els personatges.
  • L’estructura.
  • L’espai i el temps.
  • Selecció simbòlica i semàntica.
 5. Construcció de relats propis.
  • Linealitat temporal o temàtica.
  • Biografies i vides.

 

3. Construcció i millora de textos escrits

Durada: 1 mes // Preu: 70€

OBJECTIUS

Aquest és un curs taller destinat a dotar l’alumne d’eines per comprendre el funcionament intern d’un text i assimilar així quins són els mecanismes que fan possible la seva eficàcia comunicativa. La construcció i millora de textos escrits és un recurs al qual cal atendre per tal de perfeccionar els nostres textos, ja siguin novel·les, poesies, textos formals o relats de qualsevol tipus.

PROGRAMA

 1. Què és un text? Propietats textuals: Coherència, cohesió i adeqüació.
 2. Com construim un text?
  • El missatge. L’elaboració de mapes conceptuals.
  • L’estructura.
  • La proporcionalitat i la claretat.
  • Selecció lèxica.
  • La sintaxi i l’eficàcia comunicativa.
  • La correcció: Dubtes ortogràfics i de puntuació.

 

4. Escriure i ensenyar a escriure

Durada: 1 mes // Preu: 70€

OBJECTIUS

Orientat a professionals de l’educació, aquest curs pretén ser una guia per fomentar l’expressió artística en els i les alumnes, potenciant al màxim les seves capacitats d’escriptura i recollint les seves inquietuds i creativitat.

PROGRAMA

 1. Anàlisi del procés d’escriptura: Des del bloqueig a la captura de la idea.
 2. Punt de partida: El tema i la selecció del gènere.
 3. Elements que configuren el text.
 4. Metodologia aplicada a les necessitats de l’alumnat segons l’edat, les preferències d’estil, la temàtica.
 5. Elaboració d’unitats didàctiques que fomenten la participació i la creació a l’aula.

 

5. Mirades: Relats de viatges i creació 2.0

Durada: 3 mesos // Preu: 200€
Professores: Meritxell Esquirol, Martha Zein i Carolina Ares

OBJECTIUS

PROGRAMA

 1. Què és un relat de viatges? Característiques i tendències.
 2. Deconstruim el relat:
  • Tema i subtemes. Posicionament i estructura.
  • Eines i mecanismes.
 3. Seguint la seva petjada: de Kapuscinski a Bolaño.
 4. Quadern de bitàcora: La creació 2.0.
 5. Darrere de l’objectiu: Narrar amb imatges.
 6. Quina és la mirada? Condicionament i perspectives.
 7. Construcció d’un relat.

Anuncis