Curs d’Escriptura Dramàtica I

teatre

Durada: 3 mesos // Preu: 200€
Modalitat: online
Més informació: escola.elgargot@gmail.com

A PARTIR DEL GENER DE 2014

 

OBJECTIUS

Aquest curs està adreçat a qualsevol persona que haja sentit la fiblada temptadora d’escriure per a l’escena. És un curs d’iniciació a la dramatúrgia i un tast de les possibilitats creatives del diàleg escènic. El curs consta d’una part teòrica i d’una part pràctica. Es proposaran obres modèliques de diversos períodes per tal d’observar les possibilitats de l’escriptura dramàtica a nivell estilístic i s’estudiaran també els engranatges bàsics que basteixen i fan possible un bon text dramàtic a nivell estructural. Els objectius específics d’aquest primer nivell són:

a) Iniciar els alumnes en l’anàlisi del text teatral i la representació teatral a partir de textos i/o vídeos de representacions.

b) Conèixer a grans trets l’evolució del gènere dramàtic i llegir alguns dels referents teatrals més importants.

c) Instruir en l’engranatge bàsic del text teatral i dels elements necessaris per arrodonir un text breu.

d) Aprendre a crear personatges sòlids, amb profunditat psicològica.

e) Aprofundir en la dialèctica teatral i els mecanismes de tensió dramàtica.

f) Fer pràctiques d’escriptura dramàtica i presentar un treball final de curs, que consistirà en la creació d’una obra breu amb dos personatges únics.

 

PROGRAMA

1. Una mica d’història

2. El conflicte dramàtic

3. L’argument. Estructures

4. Els personatges. Tipus psicològics

5. L’espai i el temps

6. El diàleg. L’esgrima del dramaturg

7. La correcció i la projecció a escena

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:
BATLLE, C. et altri (2003): La representació teatral. Barcelona: Editorial UOC.
ALONSO DE SANTOS, J. L. (1998): La escritura dramática. Madrid: Castalia.
BOBES, M. T. et altri (1997): Teoría del teatro. Madrid: Arco Libros.

>> VULL INSCRIURE’M O DEMANAR MÉS INFORMACIÓ

Anuncis